Zasady loterii
Nagrody
Formularz zgłoszeniowy
Zdjęcie paragonu
FAQ

Kiedy można wziąć udział w loterii?

Uczestnik może zgłosić udział w loterii w dniach od 1 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

Czy w loterii może wziąć udział osoba niepełnoletnia?

Nie. W loterii mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

Czy mogę wziąć udział zarówno w loterii „Ty zdecyduj”, jak i akcji cash back „Co wybierasz!”?

Tak, pod warunkiem, że podstawą zgłoszeń do loterii i akcji cash back są osobne paragony fiskalne. Jeden paragon fiskalny jest podstawą do wysłania jednego zgłoszenia tylko w jednej (wybranej) części promocji – loterii lub cash back.

Jakie są nagrody w loterii?

W loterii można wygrać 786 nagród o łącznej wartości 207 000 zł, w tym: 6 nagród miesięcznych po 10 000 zł (plus podatek od wygranej, który uregulujemy w Urzędzie Skarbowym), 156 nagród tygodniowych po 500 zł i 624 nagrody tygodniowe po 100 zł.

Co należy zrobić, by wziąć udział w loterii?

Aby wziąć udział w loterii, należy w dniach od 1 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2021 r. dokonać zakupu dowolnej musztardy Prymat i wysłać zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.promocja.prymat.pl. Produkty, które biorą udział w promocji:
Musztarda chrzanowa 185 g
Musztarda czeska 180 g
Musztarda czosnkowa 185 g
Musztarda delikatesowa 185 g
Musztarda jalapeño 180 g
Musztarda francuska180 g
Musztarda kremska 185 g
Musztarda miodowa 185 g
Musztarda pomidorowa 185 g
Musztarda rosyjska 180 g
Musztarda sarepska 180 g
Musztarda stołowa 185 g
Musztarda z piwem i miodem 180 g
Musztarda ze śliwowicą 180 g
Musztarda z whisky 175 g
Musztarda grillowa 300 g
Musztarda sarepska 300 g
Musztarda delikatesowa 300 g
Musztarda czeska 300 g

Zarejestrowałem paragon, ale nie otrzymałem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Sprawdź wszystkie foldery swojej skrzynki odbiorczej, w tym folder SPAM. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia jest wysyłane automatycznie. Brak wiadomości zwrotnej z potwierdzeniem udziału w loterii wskazuje na nieprawidłowe podanie adresu e-mail w formularzu zgłoszeniowym. Takie zgłoszenie nie upoważnia do udziału w loterii.

Zgubiłem dowód zakupu. Czy moje zgłoszenie jest nadal ważne?

Każdy uczestnik w przypadku wygranej zostanie poproszony o okazanie dowodu zakupu. Jeśli go nie posiada, nie będzie mógł zostać laureatem loterii.

Kiedy odbywają się losowania nagród?

Losowania nagród miesięcznych (1x 10 000 zł) odbędą się w dniach: 7.07.2021 r., 4.08.2021 r., 1.09.2021 r., 6.10.2021 r., 3.11.2021 r., 1.12.2021 r. o godz. 9:00.

Losowania nagród tygodniowych (6x 500 zł, 24x 100 zł) odbędą się w dniach: 9.06.2021 r., 16.06.2021 r., 23.06.2021 r., 30.06.2021 r., 7.07.2021 r., 14.07.2021 r., 21.07.2021 r., 28.07.2021 r., 4.08.2021 r., 11.08.2021 r., 18.08.2021 r., 25.08.2021 r., 1.09.2021 r., 8.09.2021 r., 15.09.2021 r., 22.09.2021 r., 29.09.2021 r., 6.10.2021 r., 13.10.2021 r., 20.10.2021 r., 27.10.2021 r., 3.11.2021 r., 10.11.2021 r., 17.11.2021 r., 24.11.2021 r., 1.12.2021 r. o godz. 9:30.

Jak dowiem się o wygranej?

W dniu przeprowadzenia losowania nagrody pieniężnej zostanie podjęta próba kontaktu telefonicznego pod numer podany w zgłoszeniu. Organizator jest zobowiązany do podjęcia trzech takich prób. Jeżeli próby kontaktu z laureatem się nie powiodą lub nie doprowadzą do uzyskania wynikających z regulaminu informacji, traci on prawo do nagrody i jego miejsce zajmuje laureat rezerwowy, do którego znowu trzykrotnie spróbujemy się dodzwonić. Szczegóły tej procedury znajdziesz w regulaminie loterii.

Jak odebrać nagrodę pieniężną w loterii?

Po dokonaniu przez organizatora powiadomienia o wygranej zdobywca nagrody miesięcznej (10 000 zł) zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty tej rozmowy doręczyć organizatorowi drogą pocztową na adres jego siedziby, tj. Agencja Reklamowa Amooco, ul. Ślężna 146/148, 53-111 Wrocław (z dopiskiem Loteria „Ty zdecyduj”), dokumenty dostępne na stronie www.promocja.prymat.pl:

• wypełniony i podpisany formularz zwycięzcy;
• paragon fiskalny potwierdzający dokonanie zakupu produktów objętych promocją, podany w formularzu zgłoszeniowym (oryginał);
• wypełnione i podpisane oświadczenie zwycięzcy.

Po dokonaniu przez organizatora powiadomienia o wygranej laureat nagrody tygodniowej (500 zł lub 100 zł) zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty tej rozmowy doręczyć organizatorowi za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres prymat@amooco.com lub listownie na adres jego siedziby, tj. Agencja Reklamowa Amooco, ul. Ślężna 146/148, 53-111 Wrocław (z dopiskiem Loteria „Ty zdecyduj”), dokumenty dostępne na stronie www.promocja.prymat.pl:

• wypełniony i podpisany formularz zwycięzcy (lub jego skan, gdy doręczenie następuje drogą mailową);
• paragon fiskalny (lub jego skan, gdy doręczenie następuje drogą mailową) potwierdzający dokonanie zakupu produktów objętych promocją, podany w formularzu zgłoszeniowym;
• wypełnione i podpisane oświadczenie zwycięzcy (lub jego skan, gdy doręczenie następuje drogą mailową).
Wydanie nagród pieniężnych nastąpi poprzez przelanie wygranej na rachunek bankowy zwycięzcy.

Jak uzyskać odpowiedź na pytanie, którego nie ma na tej liście?

W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, na które nie umieszczono odpowiedzi w FAQ, zachęcamy do zapoznania się z regulaminem loterii (dostępnym na stronie www.promocja.prymat.pl) lub skontaktowania się z organizatorem promocji (loteria@amooco.com).

LAUREACI LOTERII
Laureat Nr paragonu Losowanie Nagroda Status weryfikacji
Katarzyna S. 38968 09.06.2021 500 zł potwierdzony
Daniel S. 687202 09.06.2021 500 zł potwierdzony
Marzena D. 122729 09.06.2021 500 zł potwierdzony
Krzysztof W. 165938 09.06.2021 500 zł potwierdzony
Katarzyna W. 504172 09.06.2021 500 zł niepotwierdzony
Dominika S. 315416 09.06.2021 500 zł potwierdzony
Marek M. 671662 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Julita Ł. 1011381 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Waldemar P. 744851 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Monika P. 000029119 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Marzena B. 1342966 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Mirka S. 29571 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Aneta B. 4683 09.06.2021 100 zł niepotwierdzony
Joanna M. W199867 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Dorota G. 952798 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Jarosław K. 000219076 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Aneta S. W038042 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Monika W. 64041 09.06.2021 100 zł niepotwierdzony
Monika P. 338518 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Marek M. 2435 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Dorota A. 563755 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Joanna M. 24040 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Sylwia S. 1569116 09.06.2021 100 zł niepotwierdzony
Anna W. 000022895 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Krzysztof T. W212842 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Mirosław R. 1476141 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Anna K. 831415 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Tomasz N. 485147 09.06.2021 100 zł niepotwierdzony
Tomasz Z. 832948 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Mariusz B. 43093 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Sylwia S. 473491 16.06.2021 500 zł niepotwierdzony
Wojciech C. 125628 16.06.2021 500 zł niepotwierdzony
Justyna Z. 6475 16.06.2021 500 zł niepotwierdzony
Wojciech C. 125616 16.06.2021 500 zł niepotwierdzony
Regina K. 3294 16.06.2021 500 zł niepotwierdzony
Krzysztof G. 1077294 16.06.2021 100 zł niepotwierdzony
Agnieszka B. 001675 16.06.2021 100 zł niepotwierdzony
Adam K. W034335 16.06.2021 100 zł niepotwierdzony
Marcin K. 1168153 16.06.2021 100 zł niepotwierdzony
Tomasz T. 283890 16.06.2021 100 zł niepotwierdzony
Katarzyna M. 877461 16.06.2021 100 zł niepotwierdzony
Jadwiga K. 000030762 16.06.2021 100 zł niepotwierdzony
Ryszard K. 403188 16.06.2021 100 zł niepotwierdzony
Maciej P. 37046 16.06.2021 100 zł niepotwierdzony
Agata P. 140569 16.06.2021 100 zł niepotwierdzony
Rafał K. 660274 16.06.2021 100 zł niepotwierdzony
Małgorzata K. 596474 16.06.2021 100 zł niepotwierdzony
Sławomir K. 26409 16.06.2021 100 zł niepotwierdzony
Anna S. 64587 16.06.2021 100 zł niepotwierdzony
Jadwiga P. 409186 16.06.2021 100 zł niepotwierdzony
Tomasz Z. 1480239 16.06.2021 100 zł niepotwierdzony
Grażyna P. W117386 16.06.2021 100 zł niepotwierdzony
Violetta B. W748278 16.06.2021 100 zł niepotwierdzony
Agnieszka G. W451515 16.06.2021 100 zł niepotwierdzony
Katarzyna G. 0655 16.06.2021 100 zł niepotwierdzony
Paweł Ż. 1082604 16.06.2021 100 zł niepotwierdzony
Monika P. 000052181 16.06.2021 100 zł niepotwierdzony
Agnieszka K. 194088 16.06.2021 100 zł niepotwierdzony
Katarzyna K. 43864 16.06.2021 100 zł niepotwierdzony
kontakt
ORGANIZATOR LOTERII

Amooco Grzegorz Kańduła
ul. Ślężna 146/148, 53-111 Wrocław