Zasady loterii
Nagrody
Formularz zgłoszeniowy
Zdjęcie paragonu
FAQ

Kiedy można wziąć udział w loterii?

Uczestnik może zgłosić udział w loterii w dniach od 1 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

Czy w loterii może wziąć udział osoba niepełnoletnia?

Nie. W loterii mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

Czy mogę wziąć udział zarówno w loterii „Ty zdecyduj”, jak i akcji cash back „Co wybierasz!”?

Tak, pod warunkiem, że podstawą zgłoszeń do loterii i akcji cash back są osobne paragony fiskalne. Jeden paragon fiskalny jest podstawą do wysłania jednego zgłoszenia tylko w jednej (wybranej) części promocji – loterii lub cash back.

Jakie są nagrody w loterii?

W loterii można wygrać 786 nagród o łącznej wartości 207 000 zł, w tym: 6 nagród miesięcznych po 10 000 zł (plus podatek od wygranej, który uregulujemy w Urzędzie Skarbowym), 156 nagród tygodniowych po 500 zł i 624 nagrody tygodniowe po 100 zł.

Co należy zrobić, by wziąć udział w loterii?

Aby wziąć udział w loterii, należy w dniach od 1 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2021 r. dokonać zakupu dowolnej musztardy Prymat i wysłać zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.promocja.prymat.pl. Produkty, które biorą udział w promocji:
Musztarda chrzanowa 185 g
Musztarda czeska 180 g
Musztarda czosnkowa 185 g
Musztarda delikatesowa 185 g
Musztarda jalapeño 180 g
Musztarda francuska180 g
Musztarda kremska 185 g
Musztarda miodowa 185 g
Musztarda pomidorowa 185 g
Musztarda rosyjska 180 g
Musztarda sarepska 180 g
Musztarda stołowa 185 g
Musztarda z piwem i miodem 180 g
Musztarda ze śliwowicą 180 g
Musztarda z whisky 175 g
Musztarda grillowa 300 g
Musztarda sarepska 300 g
Musztarda delikatesowa 300 g
Musztarda czeska 300 g

Zarejestrowałem paragon, ale nie otrzymałem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Sprawdź wszystkie foldery swojej skrzynki odbiorczej, w tym folder SPAM. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia jest wysyłane automatycznie. Brak wiadomości zwrotnej z potwierdzeniem udziału w loterii wskazuje na nieprawidłowe podanie adresu e-mail w formularzu zgłoszeniowym. Takie zgłoszenie nie upoważnia do udziału w loterii.

Zgubiłem dowód zakupu. Czy moje zgłoszenie jest nadal ważne?

Każdy uczestnik w przypadku wygranej zostanie poproszony o okazanie dowodu zakupu. Jeśli go nie posiada, nie będzie mógł zostać laureatem loterii.

Kiedy odbywają się losowania nagród?

Losowania nagród miesięcznych (1x 10 000 zł) odbędą się w dniach: 7.07.2021 r., 4.08.2021 r., 1.09.2021 r., 6.10.2021 r., 3.11.2021 r., 1.12.2021 r. o godz. 9:00.

Losowania nagród tygodniowych (6x 500 zł, 24x 100 zł) odbędą się w dniach: 9.06.2021 r., 16.06.2021 r., 23.06.2021 r., 30.06.2021 r., 7.07.2021 r., 14.07.2021 r., 21.07.2021 r., 28.07.2021 r., 4.08.2021 r., 11.08.2021 r., 18.08.2021 r., 25.08.2021 r., 1.09.2021 r., 8.09.2021 r., 15.09.2021 r., 22.09.2021 r., 29.09.2021 r., 6.10.2021 r., 13.10.2021 r., 20.10.2021 r., 27.10.2021 r., 3.11.2021 r., 10.11.2021 r., 17.11.2021 r., 24.11.2021 r., 1.12.2021 r. o godz. 9:30.

Jak dowiem się o wygranej?

W dniu przeprowadzenia losowania nagrody pieniężnej zostanie podjęta próba kontaktu telefonicznego pod numer podany w zgłoszeniu. Organizator jest zobowiązany do podjęcia trzech takich prób. Jeżeli próby kontaktu z laureatem się nie powiodą lub nie doprowadzą do uzyskania wynikających z regulaminu informacji, traci on prawo do nagrody i jego miejsce zajmuje laureat rezerwowy, do którego znowu trzykrotnie spróbujemy się dodzwonić. Szczegóły tej procedury znajdziesz w regulaminie loterii.

Jak odebrać nagrodę pieniężną w loterii?

Po dokonaniu przez organizatora powiadomienia o wygranej zdobywca nagrody miesięcznej (10 000 zł) zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty tej rozmowy doręczyć organizatorowi drogą pocztową na adres jego siedziby, tj. Agencja Reklamowa Amooco, ul. Ślężna 146/148, 53-111 Wrocław (z dopiskiem Loteria „Ty zdecyduj”), dokumenty dostępne na stronie www.promocja.prymat.pl:

• wypełniony i podpisany formularz zwycięzcy;
• paragon fiskalny potwierdzający dokonanie zakupu produktów objętych promocją, podany w formularzu zgłoszeniowym (oryginał);
• wypełnione i podpisane oświadczenie zwycięzcy.

Po dokonaniu przez organizatora powiadomienia o wygranej laureat nagrody tygodniowej (500 zł lub 100 zł) zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty tej rozmowy doręczyć organizatorowi za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres loteria@amooco.com lub listownie na adres jego siedziby, tj. Agencja Reklamowa Amooco, ul. Ślężna 146/148, 53-111 Wrocław (z dopiskiem Loteria „Ty zdecyduj”), dokumenty dostępne na stronie www.promocja.prymat.pl:

• wypełniony i podpisany formularz zwycięzcy (lub jego skan, gdy doręczenie następuje drogą mailową);
• paragon fiskalny (lub jego skan, gdy doręczenie następuje drogą mailową) potwierdzający dokonanie zakupu produktów objętych promocją, podany w formularzu zgłoszeniowym;
• wypełnione i podpisane oświadczenie zwycięzcy (lub jego skan, gdy doręczenie następuje drogą mailową).
Wydanie nagród pieniężnych nastąpi poprzez przelanie wygranej na rachunek bankowy zwycięzcy.

Jak uzyskać odpowiedź na pytanie, którego nie ma na tej liście?

W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, na które nie umieszczono odpowiedzi w FAQ, zachęcamy do zapoznania się z regulaminem loterii (dostępnym na stronie www.promocja.prymat.pl) lub skontaktowania się z organizatorem promocji (loteria@amooco.com).

LAUREACI LOTERII
Laureat Nr paragonu Losowanie Nagroda Status weryfikacji
Katarzyna S. 38968 09.06.2021 500 zł potwierdzony
Daniel S. 687202 09.06.2021 500 zł potwierdzony
Marzena D. 122729 09.06.2021 500 zł potwierdzony
Krzysztof W. 165938 09.06.2021 500 zł potwierdzony
Katarzyna W. 504172 09.06.2021 500 zł potwierdzony
Dominika S. 315416 09.06.2021 500 zł potwierdzony
Marek M. 671662 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Julita Ł. 1011381 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Waldemar P. 744851 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Monika P. 000029119 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Marzena B. 1342966 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Mirka S. 29571 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Aneta B. 4683 09.06.2021 100 zł niepotwierdzony
Joanna M. W199867 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Dorota G. 952798 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Jarosław K. 000219076 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Aneta S. W038042 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Monika W. 64041 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Monika P. 338518 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Marek M. 2435 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Dorota A. 563755 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Joanna M. 24040 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Sylwia S. 1569116 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Anna W. 000022895 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Krzysztof T. W212842 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Mirosław R. 1476141 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Anna K. 831415 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Tomasz N. 485147 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Tomasz Z. 832948 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Mariusz B. 43093 09.06.2021 100 zł potwierdzony
Sylwia S. 473491 16.06.2021 500 zł potwierdzony
Wojciech C. 125628 16.06.2021 500 zł potwierdzony
Justyna Z. 6475 16.06.2021 500 zł potwierdzony
Wojciech C. 125616 16.06.2021 500 zł potwierdzony
Regina K. 3294 16.06.2021 500 zł potwierdzony
Krzysztof G. 1077294 16.06.2021 100 zł potwierdzony
Agnieszka B. 001675 16.06.2021 100 zł potwierdzony
Adam K. W034335 16.06.2021 100 zł potwierdzony
Marcin K. 1168153 16.06.2021 100 zł niepotwierdzony
Tomasz T. 283890 16.06.2021 100 zł potwierdzony
Katarzyna M. 877461 16.06.2021 100 zł potwierdzony
Jadwiga K. 000030762 16.06.2021 100 zł niepotwierdzony
Ryszard K. 403188 16.06.2021 100 zł potwierdzony
Maciej P. 37046 16.06.2021 100 zł potwierdzony
Agata P. 140569 16.06.2021 100 zł potwierdzony
Rafał K. 660274 16.06.2021 100 zł potwierdzony
Małgorzata K. 596474 16.06.2021 100 zł potwierdzony
Sławomir K. 26409 16.06.2021 100 zł potwierdzony
Anna S. 64587 16.06.2021 100 zł potwierdzony
Jadwiga P. 409186 16.06.2021 100 zł potwierdzony
Tomasz Z. 1480239 16.06.2021 100 zł potwierdzony
Grażyna P. W117386 16.06.2021 100 zł potwierdzony
Violetta B. W748278 16.06.2021 100 zł potwierdzony
Agnieszka G. W451515 16.06.2021 100 zł potwierdzony
Katarzyna G. 0655 16.06.2021 100 zł potwierdzony
Paweł Ż. 1082604 16.06.2021 100 zł potwierdzony
Monika P. 000052181 16.06.2021 100 zł potwierdzony
Agnieszka K. 194088 16.06.2021 100 zł potwierdzony
Katarzyna K. 43864 16.06.2021 100 zł niepotwierdzony
Krystian S. 8237 23.06.2021 500 zł potwierdzony
Jarosław K. W146758 23.06.2021 500 zł potwierdzony
Jadwiga B. 208706 23.06.2021 500 zł potwierdzony
Katarzyna S. 520382 23.06.2021 500 zł potwierdzony
Katarzyna A. 382679 23.06.2021 500 zł potwierdzony
Mariola K. 263557 23.06.2021 100 zł potwierdzony
Marzena D. 2001501 23.06.2021 100 zł potwierdzony
Anna D. 758683 23.06.2021 100 zł potwierdzony
Małgorzata B. 285969 23.06.2021 100 zł potwierdzony
Marcin K. 034498/0028 23.06.2021 100 zł potwierdzony
Marek J. W1107630 23.06.2021 100 zł potwierdzony
Agnieszka K. 210292 23.06.2021 100 zł potwierdzony
Lucyna K. 1171032 23.06.2021 100 zł potwierdzony
Mirosław R. 1107418 23.06.2021 100 zł potwierdzony
Rafał S. 057230/0877 23.06.2021 100 zł potwierdzony
Arkadiusz M. 255307 23.06.2021 100 zł potwierdzony
Agnieszka L. 620258 23.06.2021 100 zł niepotwierdzony
Kamila K. 8639 23.06.2021 100 zł potwierdzony
Magdalena D. 945376 23.06.2021 100 zł potwierdzony
Honorata B. 799108 23.06.2021 100 zł potwierdzony
Tomasz Z. 839041 23.06.2021 100 zł potwierdzony
Krystian G. W004058 23.06.2021 100 zł potwierdzony
Marzena D. 893406 23.06.2021 100 zł potwierdzony
Janusz R. 319701 23.06.2021 100 zł potwierdzony
Krzysztof K. 968429 23.06.2021 100 zł potwierdzony
Krzysztof K. 969867 23.06.2021 100 zł potwierdzony
Katarzyna C. 130724/0228 23.06.2021 100 zł potwierdzony
Magdalena P. 132650 23.06.2021 100 zł potwierdzony
Jarosław A. 593819 23.06.2021 100 zł potwierdzony
Michał P. 81740 30.06.2021 500 zł potwierdzony
Filip A. 36333 30.06.2021 500 zł potwierdzony
Agnieszka M. 211055 30.06.2021 500 zł potwierdzony
Anna D. 36257 30.06.2021 500 zł potwierdzony
Błażej C. 227026 30.06.2021 500 zł potwierdzony
Agnieszka M. 211799 30.06.2021 500 zł potwierdzony
Michalina Ć. 478529 30.06.2021 100 zł potwierdzony
Kamila K. 9198 30.06.2021 100 zł potwierdzony
Aneta L. 1432992 30.06.2021 100 zł potwierdzony
Beata B. 2085 30.06.2021 100 zł potwierdzony
Sebastian L. 184405 30.06.2021 100 zł potwierdzony
Danuta Ś. 619795 30.06.2021 100 zł potwierdzony
Monika M. 16739 30.06.2021 100 zł potwierdzony
Anita J. 1010607 30.06.2021 100 zł potwierdzony
Paweł S. 772534 30.06.2021 100 zł potwierdzony
Marek G. 601111 30.06.2021 100 zł potwierdzony
Witold G. 273828 30.06.2021 100 zł potwierdzony
Anna Ś. 047966 30.06.2021 100 zł potwierdzony
Grażyna S. 000103003 30.06.2021 100 zł potwierdzony
Ewa F. 11355226 30.06.2021 100 zł potwierdzony
Marek P. 1415919 30.06.2021 100 zł potwierdzony
Agnieszka S. W035303 30.06.2021 100 zł potwierdzony
Damian W. 705696 30.06.2021 100 zł potwierdzony
Ryszard K. 94354 30.06.2021 100 zł potwierdzony
Krystian G. W003969 30.06.2021 100 zł potwierdzony
Barbara S. 722042 30.06.2021 100 zł potwierdzony
Izabela K. 123858 30.06.2021 100 zł potwierdzony
Krystian G. W003971 30.06.2021 100 zł potwierdzony
Katarzyna M. W069351 30.06.2021 100 zł potwierdzony
Michał B. 143242 30.06.2021 100 zł potwierdzony
Grażyna G. 79580 07.07.2021 10 000 zł potwierdzony
Damian C. 515051 07.07.2021 500 zł potwierdzony
Emilia W. W185325 07.07.2021 500 zł potwierdzony
Marek K. 21556 07.07.2021 500 zł potwierdzony
Robert B. 234447 07.07.2021 500 zł potwierdzony
Damian W. 000305129 07.07.2021 500 zł potwierdzony
Elżbieta G. 241459 07.07.2021 500 zł potwierdzony
Ariel D. 34655 07.07.2021 100 zł potwierdzony
Grzegorz S. W079625 07.07.2021 100 zł potwierdzony
Marek B. 000402271 07.07.2021 100 zł potwierdzony
Piotr G. 125650 07.07.2021 100 zł potwierdzony
Bogusław G. 361820/0671 07.07.2021 100 zł potwierdzony
Krystian G. W004174 07.07.2021 100 zł potwierdzony
Wiesław C. 35426 07.07.2021 100 zł potwierdzony
Zdzisław U. 1351358 07.07.2021 100 zł potwierdzony
Marlena Z. 3312 07.07.2021 100 zł potwierdzony
Anna K. 1088113 07.07.2021 100 zł potwierdzony
Piotr U. 344125 07.07.2021 100 zł potwierdzony
Małgorzata M. 24758 07.07.2021 100 zł potwierdzony
Ryszard K. 202167 07.07.2021 100 zł potwierdzony
Dariusz M. W594462 07.07.2021 100 zł potwierdzony
Małgorzata M. 132063 07.07.2021 100 zł potwierdzony
Krystian G. W004114 07.07.2021 100 zł potwierdzony
Renata C. 567462 07.07.2021 100 zł potwierdzony
Kacper L. 170995 07.07.2021 100 zł potwierdzony
Danuta U. 800381 07.07.2021 100 zł niepotwierdzony
Krystian G. W004116 07.07.2021 100 zł potwierdzony
Monika P. 000061764 07.07.2021 100 zł potwierdzony
Monika P. 000036227 07.07.2021 100 zł potwierdzony
Boguslawa O. 711497 07.07.2021 100 zł potwierdzony
Monika P. 000037220 07.07.2021 100 zł potwierdzony
Krzysztof K. 090801/0653 14.07.2021 500 zł potwierdzony
Irena S. W011593 14.07.2021 500 zł potwierdzony
Daria B. W176038 14.07.2021 500 zł potwierdzony
Grzegorz G. 226665 14.07.2021 500 zł potwierdzony
Teodozja R. 496675 14.07.2021 500 zł potwierdzony
Halina K. 196620/1076 14.07.2021 500 zł potwierdzony
Justyna G. F82505 14.07.2021 100 zł potwierdzony
Radek M. 413253791 14.07.2021 100 zł potwierdzony
Franciszek B. 403657 14.07.2021 100 zł potwierdzony
Ryszard G. 1861090 14.07.2021 100 zł potwierdzony
Małgorzata G. 684548 14.07.2021 100 zł potwierdzony
Paweł P. 000674692 14.07.2021 100 zł potwierdzony
Mariola C. 82430 14.07.2021 100 zł potwierdzony
Arkadiusz J. 1926060 14.07.2021 100 zł potwierdzony
Dominik J. 045482 14.07.2021 100 zł potwierdzony
Karina S. 000278889 14.07.2021 100 zł potwierdzony
Agnieszka P. W223287 14.07.2021 100 zł potwierdzony
Elżbieta K. 1405900 14.07.2021 100 zł potwierdzony
Bogumił S. 340819 14.07.2021 100 zł potwierdzony
Sebastian S. 207561/0681 14.07.2021 100 zł potwierdzony
Anna Ł. 144708 14.07.2021 100 zł potwierdzony
Agata B. W028839 14.07.2021 100 zł potwierdzony
Agnieszka K. 625844 14.07.2021 100 zł potwierdzony
Karina A. 1192995 14.07.2021 100 zł potwierdzony
Beata L. W310335 14.07.2021 100 zł potwierdzony
Karol K. 387980 14.07.2021 100 zł potwierdzony
Anna M. 242130 14.07.2021 100 zł potwierdzony
Judyta D. 3901 14.07.2021 100 zł potwierdzony
Przemek P. 397895 14.07.2021 100 zł potwierdzony
Ewa M. 1232421 14.07.2021 100 zł potwierdzony
Małgorzata C. W016726 21.07.2021 500 zł potwierdzony
Monika P. 38532 21.07.2021 500 zł potwierdzony
Anna W. 122542 21.07.2021 500 zł potwierdzony
Sylwia M. 65872 21.07.2021 500 zł potwierdzony
Grażyna F. 79558 21.07.2021 500 zł potwierdzony
Wiola U. 76419 21.07.2021 500 zł potwierdzony
Daria W. W005002 21.07.2021 100 zł potwierdzony
Kamila K. 1477 21.07.2021 100 zł potwierdzony
Dorota M. 298426 21.07.2021 100 zł potwierdzony
Mateusz B. W009404 21.07.2021 100 zł potwierdzony
Monika M. W439065 21.07.2021 100 zł potwierdzony
Marek M. 718333 21.07.2021 100 zł potwierdzony
Łukasz S. 011914/0012 21.07.2021 100 zł potwierdzony
Joanna T. 854413 21.07.2021 100 zł potwierdzony
Jarosław K. W039219 21.07.2021 100 zł potwierdzony
Michał K. 467268 21.07.2021 100 zł potwierdzony
Magdalena G. 052230/0231 21.07.2021 100 zł potwierdzony
Justyna Ł. 601309 21.07.2021 100 zł potwierdzony
Małgorzata G. 528603 21.07.2021 100 zł potwierdzony
Kamila K. 1478 21.07.2021 100 zł potwierdzony
Katarzyna G. 86846 21.07.2021 100 zł potwierdzony
Kamila K. 1473 21.07.2021 100 zł potwierdzony
Bogumiła K. 370618 21.07.2021 100 zł potwierdzony
Sylwia G. 42545 21.07.2021 100 zł potwierdzony
Dariusz M. W316104 21.07.2021 100 zł potwierdzony
Aneta C. 181179 21.07.2021 100 zł potwierdzony
Barbara W. 43103 21.07.2021 100 zł potwierdzony
Marek S. 696462 21.07.2021 100 zł potwierdzony
Aneta W. 084578 21.07.2021 100 zł niepotwierdzony
Michał T. 869266 21.07.2021 100 zł potwierdzony
Monika P. 381356 28.07.2021 500 zł potwierdzony
Wojciech O. 462267 28.07.2021 500 zł potwierdzony
Anna W. 3523 28.07.2021 500 zł potwierdzony
Iwona H. 591623 28.07.2021 500 zł potwierdzony
Małgorzata S. 000159329 28.07.2021 500 zł potwierdzony
Marek K. 7848 28.07.2021 500 zł potwierdzony
Renata S. 468545 28.07.2021 100 zł potwierdzony
Joanna K. 102146 28.07.2021 100 zł potwierdzony
Gabriela W. 49241 28.07.2021 100 zł potwierdzony
Maria R. 418316 28.07.2021 100 zł potwierdzony
Elżbieta K. 13405490 28.07.2021 100 zł potwierdzony
Jacek W. 243829 28.07.2021 100 zł potwierdzony
Damian P. 178830 28.07.2021 100 zł potwierdzony
Danuta W. 1043697 28.07.2021 100 zł potwierdzony
Mariola K. 2119917 28.07.2021 100 zł potwierdzony
Andrzej J. 1710308 28.07.2021 100 zł potwierdzony
Marcin D. W273245 28.07.2021 100 zł potwierdzony
Iwona O. 96932 28.07.2021 100 zł potwierdzony
Joanna Ś. 160546 28.07.2021 100 zł niepotwierdzony
Barbara W. 15521 28.07.2021 100 zł potwierdzony
Marek J. 327846 28.07.2021 100 zł potwierdzony
Wiesława L. 000168983 28.07.2021 100 zł potwierdzony
Ewelina B. W155399 28.07.2021 100 zł potwierdzony
Paweł W. 2660 28.07.2021 100 zł potwierdzony
Krystian G. W004311 28.07.2021 100 zł potwierdzony
Jarosław O. 83420 28.07.2021 100 zł potwierdzony
Irena B. W360183 28.07.2021 100 zł potwierdzony
Daniel K. 377691 28.07.2021 100 zł potwierdzony
Jacek K. 113015 28.07.2021 100 zł potwierdzony
Anita F. 202081 28.07.2021 100 zł potwierdzony
Barbara T. 863954 04.08.2021 10 000 zł potwierdzony
Agnieszka K. 281826 04.08.2021 500 zł potwierdzony
Piotr C. W025774 04.08.2021 500 zł potwierdzony
Krzysztof Z. 1535218 04.08.2021 500 zł potwierdzony
Arkadiusz M. 391241 04.08.2021 500 zł potwierdzony
Dorota W. 000149400 04.08.2021 500 zł potwierdzony
Piotr C. W046318 04.08.2021 500 zł potwierdzony
Grzegorz Ż. 2115753 04.08.2021 100 zł potwierdzony
Danuta R. 268084 04.08.2021 100 zł potwierdzony
Kacper L. 815403 04.08.2021 100 zł potwierdzony
Piotr M. 684136 04.08.2021 100 zł potwierdzony
Marzena D. 2055488 04.08.2021 100 zł potwierdzony
Dariusz D. 750465 04.08.2021 100 zł potwierdzony
Ilona D. 690303 04.08.2021 100 zł potwierdzony
Alicja P. 619046/0592 04.08.2021 100 zł potwierdzony
Wojciech C. 162637 04.08.2021 100 zł potwierdzony
Monika G. 040913/0658 04.08.2021 100 zł potwierdzony
Bartosz G. 2014303 04.08.2021 100 zł potwierdzony
Alicja W. 71449 04.08.2021 100 zł potwierdzony
Bogumiła K. 717504 04.08.2021 100 zł potwierdzony
Janusz R. 294126 04.08.2021 100 zł potwierdzony
Anna P. 735080 04.08.2021 100 zł potwierdzony
Grzegorz S. W101250 04.08.2021 100 zł potwierdzony
Paweł S. 461744 04.08.2021 100 zł potwierdzony
Krystyna S. 220788/0307 04.08.2021 100 zł potwierdzony
Marcin D. W274908 04.08.2021 100 zł potwierdzony
Daniel S. 2209283 04.08.2021 100 zł potwierdzony
Zuzanna H. 381122 04.08.2021 100 zł potwierdzony
Regina B. 629631 04.08.2021 100 zł potwierdzony
Tomasz P. W601188 04.08.2021 100 zł potwierdzony
Katarzyna D. 673044 04.08.2021 100 zł potwierdzony
Sylwia S. 169880 11.08.2021 500 zł potwierdzony
Ewa P. 496770 11.08.2021 500 zł potwierdzony
Aneta K. W679862 11.08.2021 500 zł potwierdzony
Małgorzata Ś. 641455 11.08.2021 500 zł potwierdzony
Dagmara G. 252323 11.08.2021 500 zł potwierdzony
Paweł R. 0957 11.08.2021 500 zł potwierdzony
Michał P. 216802 11.08.2021 100 zł potwierdzony
Mariusz U. 740221 11.08.2021 100 zł potwierdzony
Romana K. W418724 11.08.2021 100 zł potwierdzony
Urszula K. W021310 11.08.2021 100 zł potwierdzony
Stanisław M. W009703 11.08.2021 100 zł potwierdzony
Anna W. 125437/1076 11.08.2021 100 zł potwierdzony
Artur D. 242228 11.08.2021 100 zł niepotwierdzony
Tomasz J. 1793362 11.08.2021 100 zł potwierdzony
Paweł S. 172956 11.08.2021 100 zł potwierdzony
Wiesława M. 1588995 11.08.2021 100 zł potwierdzony
Karina S. 1953258 11.08.2021 100 zł potwierdzony
Damian P. 644976 11.08.2021 100 zł potwierdzony
Sabina J. 103941 11.08.2021 100 zł potwierdzony
Jarosław L. 244414/0794 11.08.2021 100 zł potwierdzony
Marcin J. 245399 11.08.2021 100 zł potwierdzony
Jarosław L. 325900 11.08.2021 100 zł potwierdzony
Anna K. 874559 11.08.2021 100 zł potwierdzony
Konrad L. 005755/0023 11.08.2021 100 zł potwierdzony
Tomasz K. 528083 11.08.2021 100 zł potwierdzony
Paulina D. 832996 11.08.2021 100 zł potwierdzony
Teodozja R. 490883 11.08.2021 100 zł potwierdzony
Krzysztof G. 339116 11.08.2021 100 zł potwierdzony
Iwona K. W021847 11.08.2021 100 zł potwierdzony
Halina P. 586617 11.08.2021 100 zł potwierdzony
Monika P. 000047365 18.08.2021 500 zł potwierdzony
Seweryn I. 322470 18.08.2021 500 zł potwierdzony
Kamila K. 3874 18.08.2021 500 zł niepotwierdzony
Anna Ł. 109394 18.08.2021 500 zł potwierdzony
Teresa K. 826858 18.08.2021 500 zł potwierdzony
Barbara T. 635628 18.08.2021 500 zł potwierdzony
Barbara T. 38268 18.08.2021 100 zł potwierdzony
Monika P. 402071 18.08.2021 100 zł potwierdzony
Adam M. W283810 18.08.2021 100 zł potwierdzony
Agnieszka S. 000181035 18.08.2021 100 zł potwierdzony
Tomasz N. 078469 18.08.2021 100 zł potwierdzony
Renata P. 645279 18.08.2021 100 zł potwierdzony
Wanda K. 98648 18.08.2021 100 zł potwierdzony
Monika Z. 320685 18.08.2021 100 zł potwierdzony
Mateusz S. 4751 18.08.2021 100 zł potwierdzony
Radosław G. 495902 18.08.2021 100 zł niepotwierdzony
Artur S. 707233 18.08.2021 100 zł potwierdzony
Danuta U. 560808 18.08.2021 100 zł potwierdzony
Anna M. 822744 18.08.2021 100 zł potwierdzony
Joanna K. 344695 18.08.2021 100 zł potwierdzony
Monika P. 381166 18.08.2021 100 zł potwierdzony
Mirosław Ż. 1135424 18.08.2021 100 zł potwierdzony
Aleksandra B. 141871 18.08.2021 100 zł potwierdzony
Daniel S. 230798 18.08.2021 100 zł potwierdzony
Marzena B. 000415478 18.08.2021 100 zł potwierdzony
Monika T. 1576300 18.08.2021 100 zł potwierdzony
Kamila K. 3931 18.08.2021 100 zł niepotwierdzony
Krystian G. W004600 18.08.2021 100 zł potwierdzony
Anna K. 669168 18.08.2021 100 zł potwierdzony
Krzysztof Z. 764 18.08.2021 100 zł potwierdzony
Beata S. 1226754 25.08.2021 500 zł potwierdzony
Anna T. W540962 25.08.2021 500 zł potwierdzony
Kamil S. 031739/0266 25.08.2021 500 zł potwierdzony
Paulina S. 685221 25.08.2021 500 zł potwierdzony
Renata C. 642978 25.08.2021 500 zł potwierdzony
Teodozja R. 497434 25.08.2021 500 zł potwierdzony
Helena K. 1981180 25.08.2021 100 zł potwierdzony
Cecylia T. 1371003 25.08.2021 100 zł potwierdzony
Krystian G. W004625 25.08.2021 100 zł potwierdzony
Marzena W. 162992 25.08.2021 100 zł niepotwierdzony
Maria S. W080987 25.08.2021 100 zł potwierdzony
Damian W. 365524 25.08.2021 100 zł potwierdzony
Tomasz K. 248408 25.08.2021 100 zł potwierdzony
Bożena G. 255089 25.08.2021 100 zł potwierdzony
Kamila K. 5699 25.08.2021 100 zł niepotwierdzony
Halina B. 632504 25.08.2021 100 zł potwierdzony
Adrian M. W202804 25.08.2021 100 zł potwierdzony
Barbara M. 000451566 25.08.2021 100 zł potwierdzony
Marcin K. W567472 25.08.2021 100 zł potwierdzony
Marek Z. 1468/21/08/23/1/299 25.08.2021 100 zł potwierdzony
Denys B. 621523 25.08.2021 100 zł potwierdzony
Justyna L. W150447 25.08.2021 100 zł potwierdzony
Katarzyna K. 61729 25.08.2021 100 zł potwierdzony
Karolina W. 7365 25.08.2021 100 zł potwierdzony
Edyta W. 1187989 25.08.2021 100 zł potwierdzony
Łukasz G. 67 25.08.2021 100 zł potwierdzony
Monika R. 227160 25.08.2021 100 zł niepotwierdzony
Paweł C. 50065 25.08.2021 100 zł potwierdzony
Małgorzata H. 467052 25.08.2021 100 zł potwierdzony
Michael P. 621330 25.08.2021 100 zł potwierdzony
Krzysztof M. W450760 01.09.2021 10 000 zł potwierdzony
Anna W. 325551/1090 01.09.2021 500 zł potwierdzony
Monika B. 165313 01.09.2021 500 zł potwierdzony
Edyta S. 665996 01.09.2021 500 zł potwierdzony
Arkadiusz K. 50117 01.09.2021 500 zł potwierdzony
Dawid H. W362348 01.09.2021 500 zł potwierdzony
Jacek B. 129037 01.09.2021 500 zł potwierdzony
Agnieszka P. 122936 01.09.2021 100 zł potwierdzony
Joanna B. 119195 01.09.2021 100 zł potwierdzony
Regina A. 163939 01.09.2021 100 zł potwierdzony
Renata R. 174786 01.09.2021 100 zł potwierdzony
Robert B. F12737 01.09.2021 100 zł potwierdzony
Tomasz M. 336955 01.09.2021 100 zł potwierdzony
Marcin D. W287105 01.09.2021 100 zł potwierdzony
Dominik B. 44105 01.09.2021 100 zł potwierdzony
Jarosław K. W461145 01.09.2021 100 zł potwierdzony
Teodozja R. 155520 01.09.2021 100 zł potwierdzony
Marcin D. W281657 01.09.2021 100 zł potwierdzony
Piotr F. w255328 01.09.2021 100 zł potwierdzony
Adrian U. 914549 01.09.2021 100 zł potwierdzony
Marek W. 295326 01.09.2021 100 zł potwierdzony
Krystian G. W004738 01.09.2021 100 zł potwierdzony
Stanisława W. 279875 01.09.2021 100 zł potwierdzony
Agnieszka M. 176043 01.09.2021 100 zł potwierdzony
Dorota S. W177421 01.09.2021 100 zł potwierdzony
Aneta L. 17034 01.09.2021 100 zł potwierdzony
Arkadiusz K. 689799 01.09.2021 100 zł potwierdzony
Barbara I. 836947 01.09.2021 100 zł potwierdzony
Beata S. 30686 01.09.2021 100 zł potwierdzony
Iwona W. W419056 01.09.2021 100 zł potwierdzony
Kamila K. 5908 01.09.2021 100 zł potwierdzony
Wojciech K. 31981 08.09.2021 500 zł potwierdzony
Aneta B. 97214 08.09.2021 500 zł potwierdzony
Joanna M. 1274305 08.09.2021 500 zł potwierdzony
Anna G. 172743 08.09.2021 500 zł potwierdzony
Ela O. 1542162 08.09.2021 500 zł potwierdzony
Kamil R. W086403 08.09.2021 500 zł potwierdzony
Kamila K. 6611 08.09.2021 100 zł potwierdzony
Jacek W. 225461/0527 08.09.2021 100 zł potwierdzony
Monika P. 000049391 08.09.2021 100 zł potwierdzony
Denys B. 627337 08.09.2021 100 zł potwierdzony
Halina C. 826780 08.09.2021 100 zł potwierdzony
Grażyna P. 833339 08.09.2021 100 zł potwierdzony
Karol K. 1274868 08.09.2021 100 zł potwierdzony
Dariusz S. 103770/0372 08.09.2021 100 zł potwierdzony
Monika O. 154738 08.09.2021 100 zł potwierdzony
Beata G. 218292 08.09.2021 100 zł potwierdzony
Jarosław J. 074381 08.09.2021 100 zł potwierdzony
Anna W. 340813 08.09.2021 100 zł potwierdzony
Rafał A. 91987 08.09.2021 100 zł potwierdzony
Marek R. 481583 08.09.2021 100 zł potwierdzony
Barbara W. 366129 08.09.2021 100 zł potwierdzony
Elżbieta K. W299574 08.09.2021 100 zł potwierdzony
Marta K. 1208743 08.09.2021 100 zł potwierdzony
Justyna J. 182365 08.09.2021 100 zł potwierdzony
Kamil S. W223080 08.09.2021 100 zł potwierdzony
Jacek B. W242299 08.09.2021 100 zł potwierdzony
Edyta D. 100876 08.09.2021 100 zł potwierdzony
Paweł K. 16063 08.09.2021 100 zł potwierdzony
Dawid T. W222835 08.09.2021 100 zł potwierdzony
Konrad L. W155035 08.09.2021 100 zł potwierdzony
Monika Z. 000423577 15.09.2021 500 zł potwierdzony
Monika Ł. 588260 15.09.2021 500 zł potwierdzony
Piotr S. 382155 15.09.2021 500 zł potwierdzony
Grzegorz K. 120742 15.09.2021 500 zł potwierdzony
Jerzy M. 947662 15.09.2021 500 zł potwierdzony
Agnieszka R. 101036 15.09.2021 500 zł potwierdzony
Joanna K. 770521 15.09.2021 100 zł potwierdzony
Jakub B. 142477 15.09.2021 100 zł potwierdzony
Iwona H. 629867 15.09.2021 100 zł potwierdzony
Anna K. 311375 15.09.2021 100 zł potwierdzony
Sylwia K. 415583 15.09.2021 100 zł niepotwierdzony
Tomasz O. W059257 15.09.2021 100 zł potwierdzony
Anna C. 259753 15.09.2021 100 zł potwierdzony
Stanisława W. 94208 15.09.2021 100 zł potwierdzony
Piotr M. 1274701 15.09.2021 100 zł potwierdzony
Zbigniew G. 196212 15.09.2021 100 zł potwierdzony
Agnieszka K. 177160 15.09.2021 100 zł potwierdzony
Michał J. W152205 15.09.2021 100 zł potwierdzony
Agnieszka S. W074579 15.09.2021 100 zł potwierdzony
Rafał W. 940276 15.09.2021 100 zł potwierdzony
Katarzyna S. W155107 15.09.2021 100 zł potwierdzony
Elżbieta W. 168117 15.09.2021 100 zł potwierdzony
Dominik J. 075792 15.09.2021 100 zł potwierdzony
Kamil L. 398503 15.09.2021 100 zł potwierdzony
Alicja S. 643757 15.09.2021 100 zł potwierdzony
Grzegorz K. 106130/0318 15.09.2021 100 zł potwierdzony
Beata F. 233356 15.09.2021 100 zł potwierdzony
Daniel S. 386240 15.09.2021 100 zł potwierdzony
Marek R. 484366 15.09.2021 100 zł potwierdzony
Krzysztof S. 180071/0665 15.09.2021 100 zł potwierdzony
Barbara K. 566928 22.09.2021 500 zł niepotwierdzony
Kamila M. 074151 22.09.2021 500 zł niepotwierdzony
Wacława W. 94877 22.09.2021 500 zł niepotwierdzony
Marcin W. 965314 22.09.2021 500 zł niepotwierdzony
Jacek P. 55746 22.09.2021 500 zł niepotwierdzony
Natalia S. 182228/0283 22.09.2021 500 zł niepotwierdzony
Anna Z. W166380 22.09.2021 100 zł niepotwierdzony
Marcin K. 218178 22.09.2021 100 zł niepotwierdzony
Maria W. 875889 22.09.2021 100 zł niepotwierdzony
Regina D. 133482 22.09.2021 100 zł niepotwierdzony
Joanna K. W207369 22.09.2021 100 zł niepotwierdzony
Dorota S. W085386 22.09.2021 100 zł niepotwierdzony
Agnieszka M. W316192 22.09.2021 100 zł niepotwierdzony
Dagmara O. W358440 22.09.2021 100 zł niepotwierdzony
Marzena B. 1429828 22.09.2021 100 zł niepotwierdzony
Anna K. W160956 22.09.2021 100 zł niepotwierdzony
Beata R. 1654868 22.09.2021 100 zł niepotwierdzony
Karolina W. 8146 22.09.2021 100 zł niepotwierdzony
Marianna K. 135100 22.09.2021 100 zł niepotwierdzony
Robert T. 1100422 22.09.2021 100 zł niepotwierdzony
Agnieszka K. W456134 22.09.2021 100 zł niepotwierdzony
Bartłomiej S. 446042 22.09.2021 100 zł niepotwierdzony
Mateusz W. 000200263 22.09.2021 100 zł niepotwierdzony
Elżbieta J. 336377 22.09.2021 100 zł niepotwierdzony
Beata S. 876266 22.09.2021 100 zł niepotwierdzony
Leszek Ł. 60318 22.09.2021 100 zł niepotwierdzony
Krzysztof K. 1015152 22.09.2021 100 zł niepotwierdzony
Wiesław R. 637732 22.09.2021 100 zł niepotwierdzony
Maria K. W131407 22.09.2021 100 zł niepotwierdzony
kontakt
ORGANIZATOR LOTERII

Amooco Grzegorz Kańduła
ul. Ślężna 146/148, 53-111 Wrocław