Zasady akcji promocyjnej

*Każdemu Uczestnikowi przysługuje zwrot pieniędzy tylko za jedną musztardę Prymat z danego paragonu (nie więcej niż 3 zł brutto).

ZWROT KOSZTÓW

Po weryfikacji zgłoszenia na rachunek bankowy Uczestnika zostanie zwrócona kwota równa wartości jednej zakupionej musztardy Prymat z danego paragonu (nie więcej jednak niż 3 zł).

Każdy z Uczestników może uzyskać zwrot pieniędzy tylko za jeden zakupiony produkt promocyjny z danego paragonu.

WYSOKOŚĆ ZWROTU: KWOTA RÓWNA WARTOŚCI ZAKUPIONEJ MUSZTARDY PRYMAT


Maksymalna kwota zwrotu: 3
Dzienna pula zwrotów: 100 szt.
Całkowita pula zwrotów: 18 300 szt.

Formularz zgłoszeniowy
Zdjęcie paragonu z produktem
FAQ

Kiedy można wziąć udział w akcji cash back?

Uczestnik może zgłosić udział w promocji w dniach od 1 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

Moje zgłoszenie nie zostało przyjęte do weryfikacji. Dlaczego?

Zgodnie z regulaminem każdy z Uczestników może uzyskać zwrot pieniędzy tylko za jeden zakupiony produkt promocyjny z danego paragonu. Zgłoszenia osób, które chcą zarejestrować wykorzystany wcześniej paragon, nie są przyjmowane do weryfikacji.

Kupiłem 2 musztardy Prymat. Ile pieniędzy mogę otrzymać?

Każdy z Uczestników może uzyskać zwrot pieniędzy tylko za jeden zakupiony produkt promocyjny z danego paragonu. Po pozytywnej weryfikacji Uczestnikowi zostanie zwrócona kwota równa wartości zakupionej musztardy Prymat (nie więcej jednak niż 3 zł). W przypadku kiedy cena produktów będzie różna, Uczestnikowi zostanie wypłacony najwyższy zwrot w kwocie najbliższej do uzyskania maksymalnego zwrotu w kwocie 3 zł.

Czy w akcji cash back może wziąć udział osoba niepełnoletnia?

Nie. W promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

Czy mogę wziąć udział zarówno w loterii „Ty zdecyduj”, jak i akcji cash back „Co wybierasz!”?

Tak, pod warunkiem, że podstawą zgłoszeń do loterii i akcji cash back są osobne paragony fiskalne. Jeden paragon fiskalny jest podstawą do wysłania tylko jednego zgłoszenia.

Ile pieniędzy mogę otrzymać?

Uczestnikowi promocji przysługuje zwrot kosztów w kwocie poniesionej za zakup produktu promocyjnego. Maksymalna kwota zwrotu wynosi 3 zł.

Ile osób otrzyma zwrot kosztów?

W promocji przewidziano 100 zwrotów kosztów dziennie (całkowita pula to 18 300 zwrotów kosztów w całym okresie trwania akcji).

Co należy zrobić, by otrzymać zwrot kosztów?

Aby wziąć udział w akcji cash back, należy w dniach od 1 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2021 r. dokonać zakupu dowolnej musztardy Prymat i wysłać zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.promocja.prymat.pl.

Produkty, które biorą udział w promocji:
Musztarda chrzanowa 185 g
Musztarda czeska 180 g
Musztarda czosnkowa 185 g
Musztarda delikatesowa 185 g
Musztarda jalapeño 180 g
Musztarda francuska180 g
Musztarda kremska 185 g
Musztarda miodowa 185 g
Musztarda pomidorowa 185 g
Musztarda rosyjska 180 g
Musztarda sarepska 180 g
Musztarda stołowa 185 g
Musztarda z piwem i miodem 180 g
Musztarda ze śliwowicą 180 g
Musztarda z whisky 175 g
Musztarda grillowa 300 g
Musztarda sarepska 300 g
Musztarda delikatesowa 300 g
Musztarda czeska 300 g

Kupiłem produkt promocyjny w maju 2021 r. Czy mogę uzyskać zwrot poniesionych kosztów?

Nie. Warunkiem udziału w akcji cash back jest zakup dowolnej musztardy Prymat w dniach od 1 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2021 r. Poza tym okresem produkty promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w promocji.

Nie zachowałem dowodu zakupu. Czy mogę otrzymać zwrot kosztów za zakup musztardy?

Nie. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów jest zachowanie oryginalnego paragonu, który stanowi dowód dokonania zakupu produktu promocyjnego.

W jakim czasie otrzymam zwrot kosztów?

Przelew zostanie dokonany w ciągu 14 dni roboczych od daty zweryfikowania zgłoszenia jako zgodnego z regulaminem.

Jak uzyskać odpowiedź na pytanie, którego nie ma na tej liście?

W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, na które nie umieszczono odpowiedzi w FAQ, zachęcamy do zapoznania się z regulaminem akcji cash back (dostępnym na stronie www.promocja.prymat.pl) lub skontaktowania się z organizatorem promocji (promocja@amooco.com).

Regulamin

Zapoznaj się z regulaminem akcji promocyjnej

Kontakt
ORGANIZATOR PROMOCJI

Amooco Grzegorz Kańduła
ul. Ślężna 146/148, 53-111 Wrocław